cyrodiil.pl

cyrodiil.pl

Dlaczego ciagle tworzone sa remiksy, a nie nowe utwory

Krąg piątych jest istotną częścią teorii muzyki. Krąg piątych zapewnia obraz, który jest łatwo zobaczyć kompletny zestaw zasad, jak się uczyć wszystkich większych i mniejszych skalach. Krąg sama piątych jest taka sama jak koła używanego na tarczy zegara analogowego. Zamiast być używany, aby powiedzieć raz, jest on stosowany, aby pokazać wszystkie główne i podrzędne łuski, a to idzie w obu kierunkach, prawą iw lewą stronę. Podobne do tarczy, który ma odstępach pięciominutowych na dobę, odległość pomiędzy każdą skalę jest również odstęp pięciu nut.

W kręgu piątych dajemy imiona skalę i możemy również dostarczyć tonacji (śruta i mieszkań) zlokalizowane na zapis muzyczny. Począwszy od górnej części koła piąte C jest główną, która nie ma żadnych śrutę lub mieszkanie. Z C-dur, poruszając się po okręgu o piąte, lewy lub prawy, następna podpisu kluczem dodaje dodatkowy ostre lub mieszkania, w zależności od kierunku, w którym poruszają się wokół kręgu piątych. Gdy idziesz w prawo, idź w

kierunek zwiększania śrutę do siedmiu śruty. Powodem, dla którego można przejść do siedmiu śruty dlatego istnieje siedem noty w skali, a każda nuta może mieć ostry. Gdy idziesz w lewo, idź w kierunku zwiększenia mieszkanie do siedmiu mieszkań.

Dla każdej większej skali, jest skala molowa z tym samym podpisem kluczowego. Nazywane są względne wagi, ponieważ mają ten sam podpis klucza. Tak więc w górnej części koła piąte C jest głównym i jest w stosunku do A niewielkie. Są takie same i oba nie mają żadnych mieszkanie lub ostrym. Drobne łuski są również przeprowadzki we własnym kręgu piąte, zgodnie z tymi samymi zasadami jak dużych skalach.

Patrząc na obraz kręgu piątych (Aby zobaczyć ten obraz, kliknij tutaj) pierwsze ostre pojawi się w G-dur, który znajduje się w prawo po C-dur.
Artykuł dzięki: